عصب کشی دندانپزشکی وحید

  1. خانه
  2. نمونه کارها

عصب کشی

کانال ریشه و حفره مغز دندان حفره‌هایی در ساختمان دندان هستند که به‌طور طبیعی بافت‌های عصبی و رگ‌های خونی و بافت‌های سلولی دیگری را در خود جای می‌دهند. در صورتی…
فهرست